Privacybeleid

Deze website is eigendom van YAKKAY GmbH ("YAKKAY" of "wij"). Hieronder leggen wij uit hoe wij de persoonsgegevens gebruiken die u achterlaat en/of verstrekt wanneer u onze website bezoekt.

Gegevensbeheerder en contactgegevens

YAKKAY
E-mail: info@yakkay.com

Legale basis

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Deense wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (databeskyttelsesloven).

Verzameling van persoonlijke gegevens

U wordt altijd geïnformeerd wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen. De door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

 • uw naam
 • uw verzend- en factuuradres
 • jouw email
 • jouw telefoon nummer
 • uw betalingsgegevens
 • informatie over uw online aankoop
 • uw navigatie op onze website

In verband met uw aanlevering van gegevens wordt vermeld of de aanlevering vrijwillig is voor het voltooien van de gewenste actie, zoals het afronden van een transactie in onze webshop. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld:

 • wanneer u een online aankoop doet
 • wanneer u een retouraanvraag indient
 • wanneer u zich aanmeldt voor nieuws en exclusieve aanbiedingen
 • wanneer u contact met ons opneemt

Gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens worden door ons gebruikt in verband met:

 • afhandeling van bestellingen in onze webshop
 • Klantenservice
 • afhandeling van retouraanvragen
 • aanmeldingen voor nieuws en exclusieve aanbiedingen
 • andere marketinginitiatieven (zie hieronder)
 • statistieken (zie hieronder)

Marketinginitiatieven

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor marketinginitiatieven als u daarvoor uw toestemming heeft gegeven, tenzij de wetgeving ons toestaat contact met u op te nemen zonder uw voorafgaande toestemming.

Statistieken

We houden statistieken bij over de navigatie van onze gebruikers op onze website, welke delen van de website onze gebruikers bezoeken en aan welke producten onze gebruikers de voorkeur geven. Deze gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. Met behulp van de verzamelde gegevens verkrijgen wij kennis over de navigatie van onze gebruikers op onze website, die wij gebruiken om de website te verbeteren.

Overdracht/openbaarmaking aan andere gegevensbeheerders of verwerkers

Over het algemeen dragen wij uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming over aan een derde partij.

Wij gebruiken echter Shopify om onze webshop van stroom te voorzien. U kunt hier meer lezen over hoe Shopify uw persoonlijke gegevens gebruikt: https://www.shopify.com/legal/privacy . Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan andere partners van YAKKAY, die namens ons diensten leveren. Deze partners zullen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van YAKKAY en in opdracht van YAKKAY.

Onder specifieke omstandigheden en met verwijzing naar wetgeving kan het nodig zijn om gegevens door te geven aan overheidsinstanties of de politie, bijvoorbeeld bij een vermoeden van creditcardfraude. In geval van reorganisatie of gehele of gedeeltelijke verkoop van YAKKAY zal elke openbaarmaking van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens.

We verkopen of maken op geen enkele andere manier informatie bekend aan derden over de navigatie van onze gebruikers op onze website of de aankoopgeschiedenis.

Overdracht naar derde landen

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten van Amerika omdat de Europese Commissie heeft besloten dat het beschermingsniveau in de Verenigde Staten van Amerika voldoende is.

Koekjes

Wij gebruiken cookies op onze website. Meer over ons gebruik van cookies kunt u lezen in ons Cookiebeleid .

Beveiliging

We hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze interne procedures voldoen aan de normen van ons privacybeleid. Dienovereenkomstig streven wij ernaar de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Verwijdering van persoonlijke gegevens

Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer wij deze niet langer hoeven te verwerken in verband met een of meer van de hierboven uiteengezette doeleinden. Voor statistische doeleinden kunnen gegevens in geanonimiseerde vorm voor een langere periode worden verwerkt en bewaard.

Jou rechten

U heeft te allen tijde het recht om geïnformeerd te worden over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, zij het met bepaalde wettelijke uitzonderingen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u – volgens de huidige wetgeving – het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren, wissen of bespotten. Bovendien heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen en deze gegevens te laten doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (gegevensportabiliteit).

Intrekking van toestemming

U kunt op elk moment uw verleende toestemming intrekken. Wij zullen de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij de verwerking op basis van een ander doel kunnen voortzetten. Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen via info@yakkay.com.

Links naar andere websites enz.

Onze website kan links bevatten naar andere websites of naar geïntegreerde sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van andere bedrijven of voor de praktijken van dergelijke bedrijven met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke gegevens.

Wijziging van gegevens enz.

Als u wilt dat wij uw door ons vastgelegde persoonlijke gegevens bijwerken, wijzigen of verwijderen, toegang wilt krijgen tot uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, of als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@yakkay.com .

Wijziging van het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment ons privacybeleid te wijzigen. In dat geval kunt u hier het gewijzigde Privacybeleid lezen.

Klachten

Als u bezwaar wilt maken tegen onze verzameling en/of verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@yakkay.com. U kunt ook contact opnemen met het Deense bureau voor gegevensbescherming, adres: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Denemarken, telefoon: (+45) 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.